ΤομείςΕμπόριο

Εμπόριο, ένας τομέας που διάγει καιρούς διαρκών προκλήσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πιο καινοτόμες από ποτέ, έστω και μόνο για να επιβιώσουν, καθώς ηθικά και περιβαλλοντικά ζητήματα προσθέτουν επιπλέον πίεση σε παραδοσιακά και οργανωτικά θέματα.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο Εμπόριο

Η ομάδα μας στηρίζεται στις ειδικές γνώσεις για το Εμπόριο για να σας βοηθήσει να συντηρήσετε την επιχείρησή σας, ενώ θα αναπτύσσουμε στρατηγικά σχέδια για την ενίσχυση της του μέλλοντος. Η προσφορά πλήρων υπηρεσιών θα σας βοηθήσει να σε θέματα από την ακίνητη περιουσία έως τα κανονιστικά πλαίσια, από την διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού έως την Υγεία και την Ασφάλεια, καθώς και σε θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η εμπειρία μας πηγαίνει πέρα από τις εργασίες ρουτίνας και παρακολουθούμε τις υποθέσεις σε κάθε βήμα. Εσείς επωφελήστε από την ευρεία εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε θέματα, όπως:

https://koumentakislaw.gr/wp-content/uploads/2020/01/Koumentakis-and-Associates-NewLogo2020-White-Text-Final.png
Λεωφ. Νίκης & Μοργκεντάου 1, 54622 Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 27 80 84

Follow us:

Επικοινωνία

Copyright © Koumentakis Law 2023

Created by Infinity Web