ΤΟΜΕΙΣ

Στην υπηρεσία της Επιχείρησης

Με μια ισχυρή ομάδα και ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών υποστηρίζουμε μεγάλους και απαιτητικούς πελάτες με μια προσωπική δέσμευση, αποφασιστικότητα και επικέντρωση στην ταχεία ανταπόκριση και τα αποτελέσματα. Η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ χειρίζεται ένα μεγάλο αριθμό συναλλαγών στους ακόλουθους τομείς: Βιομηχανία, Εμπόριο, Τουρισμός, Τρόφιμα & Ποτά, Τεχνολογία, Εκπαίδευση & Πιστοποίηση, Χρηματοδότηση, Τράπεζες & Επενδύσεις, Ακίνητα, Ενέργεια, Υγεία.