ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξειδίκευση & Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στον χειρισμό των υποθέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε εξειδικευση σε συγκεκριμένους τομείς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της εμπειρίας μας. Δεν είναι μόνο οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε. Είναι κάτι πέρα από αυτό. Είμαστε δίπλα σας ως Στρατηγικός Νομικός Σύμβουλος και Συνεργάτης. Ενδεικτικά, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε διάφορους τομείς με εξειδικευση σε: Εταιρικό και Εμπορικό δίκαιο, Διαχείριση ΚρίσεωνΤράπεζες & Χρηματοδότηση, Ασφαλιστικό δίκαιο, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εργατικό δίκαιο, Εταιρική διακυβέρνηση & συμμόρφωση, Πνευματική ιδιοκτησία, Δίκτυα Πωλήσεων & Διανομής, Ακίνητα, Συμβάσεις, Επίλυση διαφορών, Κανονιστικό πλαίσιο, Φορολογικός σχεδιασμός, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση, καθώς και Αστικό δίκαιο.