Διαχείριση Κρίσεων

Για κάθε επιχείρηση υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθει αντιμέτωπη με μια ξαφνική κρίση. Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης δεν αρκεί για να αποτρέψει μια κρίση. Απαιτείται η καθιέρωση και ο καθορισμός διαδικασιών πρόληψης. Τότε η αντιμετώπιση είναι πιο εφικτή. Σε μια μεγάλη κρίση, ο λεπτομερής σχεδιασμός και μια αφοσιωμένη ομάδα αντιμετώπισης θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση μεταξύ των χειρισμών σας και των νομικών υποχρεώσεων.

Μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές για τις πρώτες κρίσιμες ενέργειες στην Διαχείριση κρίσεων, την διακυβέρνηση, την επικοινωνία και τις νομικές παγίδες που πρέπει να αποφευχθούν. Είμαστε εκεί, είτε πρόκειται για παράνομες ενέργειες κάποιου εργαζόμενου, μια κρίση ρευστότητας, την ανάκληση κάποιου προϊόντος, μια απάτη, ένα ατύχημα ή την κατάρρευση ενός σημαντικού προμηθευτή – οτιδήποτε μπορεί να απειλήσει την επιχείρησή σας – ή ακόμη και την βιωσιμότητα της.

Διαχείριση κρίσεων

Ο κατάλληλος νομικός σύμβουλος είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων γιατί σκέφτεται το μέλλον πριν από μια κρίση: αυτό σημαίνει ότι δίνει ίδια σημασία στην πρόληψη, όσο και στην θεραπεία. Και όταν η κρίση έχει τελειώσει, είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε να προωθήσετε την επιχείρησή σας και να διασφαλίσετε ότι τα κρίσιμα θέματα έχουν αντιμετωπιστεί.

Ανάμεσα στους τομείς της εξειδίκευσης μας συμπεριλαμβάνονται:

  • Εξασφάλιση των σωστών πληροφοριών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
  • Εξασφάλιση της ακριβούς και συνεπούς ενημέρωσης προς τους εκπροσώπους των Δημοσίων Σχέσεων και των Μέσων Επικοινωνίας
  • Υποστήριξη στις εσωτερικές έρευνες
  • Παροχή των αναγκαίων νομικών συμβουλών προς το διοικητικό συμβούλιο για τις εκθέσεις διαχείρισης ευθυνών με προτεραιότητα στις εξασφαλίσεις και
  • Συνεργασία με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές.

Practice Areas