ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Beyond Legal Services

Φιλοσοφία: THEMIS

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας μας επιδιώξαμε να προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης. Κινηθήκαμε πάντα με συγκεκριμμένη στρατηγική και πάντα βασιζόμενοι σε ένα ισχυρό μοντέλο λειτουργίας που διέπεται από τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας μας.

Το μοντέλο THEMIS (Teamwork, Harmony, Excellence, Mastery, Inspiration, Success) είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, οι συμπεριφορές, η καθημερινότητα και ταυτόχρονα ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε το Μέλλον. Πιστεύουμε πως μόνο μία Ομάδα, που συνεργάζεται Αρμονικά μπορεί να προσβλέπει στην Αριστεία. Με Μαεστρία και Έμπνευση επιδιώκουμε την Επιτυχία σε κάθε υπόθεση.

 • Εστιάζουμε στις λεπτομέρειες
 • Παρέχουμε την μέγιστη δυνατή ποιότητα (ακόμα και υπό συνθήκες μεγίστης πίεσης)
 • Προσφέρουμε ταχύτητα απόκρισης
 • Επενδύουμε στην σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
 • Διατηρούμε μακρόχρονες σχέσεις με ικανοποιημένους πελάτες (κάποιοι μετρούν περισσότερες από δύο δεκαετίες μαζί μας)
 • Διατηρούμε ικανό αριθμό εξωτερικών συνεργατών υψηλού επιπέδου, για την αντιμετώπιση υποθέσεων μεγάλου όγκου ή αυξημένων αναγκών σε περιορισμένο χρόνο
 • Συνεργαζόμαστε με ικανό αριθμό experts για την λήψη (όταν απαιτείται) και τη αξιοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων

Your Strategic Legal Partner

Προστιθέμενη Αξία

Στην ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχουμε δεσμευτεί να σας παρέχουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στην διαχείριση των υποθέσεων, στην παροχή συμβουλών και στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη δυνατή υποστήριξη σας.

Βρίσκεστε στο επίκεντρο της κάθε μας ημέρας και εργαζόμαστε ομαδικά, συγκροτημένα και αποδοτικά στοχεύοντας στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των δικών σας συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε τους καταλληλότερους, κάθε φορά, συνεργάτες, τις βέλτιστες διαδικασίες και τις καταλληλότερες συμβουλές.

Αυτό που, κατά την άποψή μας, καθιστά κορυφαία μια δικηγορική εταιρεία εδράζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ποιότητα
Έχουμε θέσει, και ακολουθούμε, πρότυπα υψηλής ποιότητας. Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας παρέχουμε υπηρεσίες πέρα από το αυστηρό πλαίσιο μίας δικηγορικής εταιρείας.

Υπερτοπική παρουσία
Οι δικηγόροι μας δρουν σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστείτε με ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας, αφουγκράζονται τις σκέψεις και προβληματισμούς σας, εστιάζουν στην υπόθεση και το αποτέλεσμα και σας παρέχουν πρωτογενή πρόσβαση σε μία ισχυρή ομάδα νομικών.

Σχέσεις
Η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αποτελείται από ανθρώπους που επικεντρώνονται στην εκπλήρωση των αναγκών σας, στην υποβοήθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας αλλά και στην υλοποίηση των φιλοδοξιών σας. Η ικανότητά μας να οικοδομούμε ειλικρινείς και μακρόχρονες σχέσεις μαζί σας επιβεβαιώνεται καθημερινά και συνιστά θεμελιώδη λόγο επιλογής μας, αφού προκύπτει από την φιλοσοφία μας σχετικά με άσκηση του λειτουργήματός μας.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Μεταξύ των πελατών της ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ περιλαμβάνονται, διαχρονικά, μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Υπηρεσιών, της Βιομηχανίας, της Ναυτιλίας, του Εμπορίου και σε κλάδους όπως ο Ασφαλιστικός, ο Χρηματοοικονομικός, η Εκπαίδευση, ο Τουρισμός, η Ενέργεια, οι Νέες Τεχνολογίες, η Ναυτιλία, οι Κατασκευές και το Real Estate.

Κορυφαίοι οργανισμοί και επιχειρήσεις προστρέχουν στις υπηρεσίες μας  όχι μόνο για την νομική μας γνώση και τη λεπτομερή διάθεση προσέγγισης των νομικών θεμάτων που τους απασχολούν αλλά και για συμβουλές σε κρίσιμα ζητήματα.

Με μία ισχυρή ομάδα και ένα ευρύ δίκτυο απολύτως εξειδικευμένων συνεργατών αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, εξαιρετικά περίπλοκες υποθέσεις και σας υποστηρίζουμε με προσωπική δέσμευση, με αποφασιστικότητα και έμφαση στα αποτελέσματα.

 • Θέτουμε τα συμφέροντα σας σε πρώτη προτεραιότητα
 • Επενδύουμε στην κατανόηση της οργάνωσης σας, στο πλαίσιο λειτουργίας σας, στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε
 • Δίνουμε πρακτικές συμβουλές αντλώντας από το βάθος της εμπειρίας μας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων για τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε
 • Πιστεύουμε στη δύναμη των ομάδων και εξασφαλίζουμε την επιτυχή έκβαση, φέρνοντας σε επαφή ομάδες από διαφορετικούς τομείς
 • Εστιάζουμε στο μέλλον.

“Be the change that you wish to see in the world.”

Mahatma Gandhi

Ομαδικότητα στην Πράξη

Ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη πριν από τριάντα περίπου έτη ο Σταύρος Κουμεντάκης δημιουργεί το γραφείο του, το οποίο γρήγορα εξελίσσεται σε μία Δικηγορική Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών, με δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, ιδίως στην Αθήνα και με διεθνείς συνεργασίες.

Από την πρώτη ημέρα η ανάπτυξη της εταιρείας βασίστηκε σε ταλαντούχους συνεργάτες, με στόχο την δημιουργία μίας ισχυρής ομάδας, την οποία συνδέουν η ίδια φιλοσοφία, ο ίδιος στόχος και το κοινό όραμα για το μέλλον.

Σήμερα, τόσο ο ιδρυτής, όσο και οι Partners, οι Associates, οι Trainees και η ομάδα Διοικητικής υποστήριξης αποτελεί μια δυνατή ομάδα στο πλαίσιο της οποίας, καθένας από τα μέλη της και όλοι μαζί, προσπαθούν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες σας και να επιτυγχάνουν την βέλτιστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας.

Κοινωνική προσφορά

Το όραμά μας είναι να εφαρμόσουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που έχει μια σημαντική θετική επίπτωση στην εταιρεία μας και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Το όραμά μας υποστηρίζεται από Αρχές μας – τις αξίες που μας ενώνουν και μας διαφοροποιούν.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσφέρουμε, για το κοινό καλό, ένα τμήμα της δραστηριότητας και των υπηρεσιών μας-pro bono. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δεσμευτεί να:

 • αναπτύσσουμε συνεχώς την εταιρεία μας, προς όφελος όλων των ανθρώπων μας
 • προωθούμε την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της υπεύθυνης και καινοτόμου επιχειρηματικής πρακτικής
 • συμμετέχουμε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
 • ασχολούμαστε με τις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε και προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες pro bono σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη από βοήθεια, μέσω ενός δικτύου φιλανθρωπικών συσσωματώσεων
 • διευκολύνουμε την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και στην Παιδεία σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη

Πρόσφατα, η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της alliance for digital employability, ενός προγράμματος το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση, με εξασφαλισμένη απασχόληση, 500.000 ανέργων στην Ελλάδα.

Επίσης είναι χορηγός της Ελληνικής σχολικής ομάδας Infinite Racing, η οποία διαγωνίζεται διεθνώς αποδεικνύοντας τις δυνατότητες των Ελλήνων μαθητών στην Μηχανολογία και τα Μαθηματικά, μέσω της κατασκευής πρωτοτύπων F1.