Επιχειρησιακή δεοντολογία

Η επιχειρησιακή δεοντολογία και η πρακτική καταπολέμησης της διαφθοράς σας βοηθά να αντιμετωπίζετε εθνικές ή διεθνείς περιπτώσεις διαφθοράς, θέματα κανονισμών και συμμόρφωσης όπου και αν προκύπτουν. Συμβουλεύουμε εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ανώτερα στελέχη για τις επιπτώσεις της διεθνούς επιχειρηματικής ηθικής και για τις βέλτιστες πρακτικές στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στις ευρύτερες εξελίξεις στο νομοθετικό και επιχειρηματικό χώρο.

Δεοντολογία & Επιχειρηματική ηθική

Δουλεύουμε μαζί σας για να κατανοήσουμε πλήρως το περιβάλλον και να αναπτύξουμε μαζί, ένα βιώσιμο πρόγραμμα, το οποίο θα ενισχύσει τις δυνατότητες για διαχείριση κάθε πτυχής ασφάλειας, φήμης και κινδύνου.

Οι δικηγόροι μας είναι σε θέση να παρέχουν επεξεργασμένες και διορατικές συμβουλές, που αντιμετωπίζουν τα θέματα και τους κινδύνους σε μια επιχείρηση. Όπου χρειάζεται λειτουργούμε σε συνδυασμό με εξωτερικούς συμβούλους για να διαχειριστούμε μια μεγάλη υπόθεση, κάτι που σημαίνει ότι σχηματίζουμε ολοκληρωμένες ομάδες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η επιχειρηματική δεοντολογία και η πρακτική καταπολέμησης της διαφθοράς σας βοηθά σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής ηθικής και συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς και έρευνες, μεταξύ των οποίων:

  • Αξιολόγηση των κινδύνων
  • Συμμόρφωση και Ακεραιότητα
  • Κατάρτιση σχεδίου για την καταπολέμηση της Διαφθοράς
  • Ανάλυση
  • Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος
  • Έρευνες
  • Αντιδικία
  • Διεθνές Εμπόριο
  • Έλεγχοι και κυρώσεις