Ημέρα: 20 Νοεμβρίου 2022

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας απασχόλησε η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (:warrants) καθώς και η απόκτησή τους από την ΑΕ που τους εξέδωσε (ή θυγατρική της). Με ποιο τρόπο, όμως, ασκείται το δικαίωμα προαίρεσης για απόκτηση των μετοχών που απορρέει από τα warrants; Ας δούμε τον τρόπο.   Η Άσκηση Του Δικαιώματος Απόκτησης Μετοχών  Όπως έχουμε, […]Continue reading

0