Μήνας: Οκτώβριος 2019

Ι. Προοίμιο «Το δίλημμα του φυλακισμένου»: Το πλέον διάσημο, ενδεχομένως, πρόβλημα της θεωρίας παιγνίων. Του κλάδου, δηλ. των μαθηματικών που εξετάζει τις στρατηγικές επιλογές λογικά σκεπτόμενων παικτών. Το συγκεκριμένο δίλημμα, όπως εξάλλου και η συγκεκριμένη θεωρία, φαίνεται πως δεν αφορά όλους. Άλλα διλήμματα, όμως, μοιάζουν περισσότερο οικεία: «Μα θαρρώ πως θα τα μπλέξω απ’ την […]Continue reading

0

Ι. Προοίμιο “No money, no honey” είναι μια φράση, ευρύτερα γνωστή. Που μας έρχεται, πιθανότατα, από την άλλη μεριά του ατλαντικού. Μια φράση που καταγράφει την αναγκαία δοσοληψία σε επικείμενες να συναφθούν προσωπικές σχέσεις. Ακόμα και υφιστάμενες. Μια φράση που ξεκαθαρίζει, με τρόπο απτό -και σκληρό ταυτόχρονα- την, κατά την κρατούσα άποψη, αξία του χρήματος. […]Continue reading

0

Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (DLT): επιχειρήσεις και καθημερινότητα Ι. Προοίμιο Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, στις τεχνολογίες που την απαρτίζουν, τις κοσμογονικές αλλαγές που τη συνοδεύουν. Αναφερθήκαμε επίσης στην ανυπαρξία (αλλά και αναγκαιότητα για θέσπιση) του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για την υποδοχή και αξιοποίηση τους, προς την κατεύθυνση της […]Continue reading

0

Ι. Προοίμιο Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, βασίζεται (λιγότερο ή περισσότερο) στη αξιοποίηση εμπορικών απορρήτων για τη διασφάλιση της ανάπτυξής τους. Για κάποιες μάλιστα από αυτές αποτελεί κομβικό σημείο (sine qua non στοιχείο) για την ίδια την ύπαρξή τους. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει, διαχρονικά, την ανάγκη της […]Continue reading

0