Παρουσίαση του Ν.4548/2018 στον Όμιλο ARTION

Παρουσίαση του Ν.4548/2018 στον Όμιλο ARTION

Ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες αποτελεί μια νέα ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και όχι έναν ακόμη πονοκέφαλο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η παρουσίαση του κ. Σταύρου Κουμεντάκη, Senior Partner της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με θέμα «Φωτίζοντας το νέο νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Ν.4548/2018)» η οποία πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

O N.4548/2018 για τις επιχειρήσεις

Στην εισήγησή του ο κ. Κουμεντάκης παρουσίασε το γενικότερο πλαίσιο του νέου νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τους παλαιότερους και είχε την ευκαιρία να προβεί σε λεπτομερή παρουσίαση του όλου νομοθετήματος και όχι μόνο των βασικών του ρυθμίσεων. Μέσα από την διαδραστική και δημιουργική ανταλλαγή απόψεων έγινε δυνατό να φωτιστούν επιμέρους πτυχές του νομοθετήματος. Αναδείχθηκε επίσης η αναγκαιότητα της άμεσης προσαρμογής των καταστατικών επιχειρήσεων-ανωνύμων εταιρειών στις προβλέψεις του νέου νόμου και η “tailor made” αξιοποίηση, για κάθε μία, επιμέρους ευχερειών και ρυθμίσεών του.

Η εισήγηση του κ. Κουμεντάκη είχε, μεταξύ άλλων, ως αντικείμενο:

 • την αναφορά και, κατά περίπτωση, εμβάθυνση σε επιμέρους ρυθμίσεις του νέου νομοθετήματος
 • την αξιοποίηση ευχερειών του για λογαριασμό των επιχειρήσεων σε επιμέρους πτυχές του, όπως-μεταξύ άλλων:
  • τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους
  • την προσέλκυση επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων
  • την αξιοποίηση της τεχνολογίας
  • την προσέλκυση και διατήρηση ικανών, ανωτέρου επιπέδου, στελεχών
 • την προστασία των επιχειρήσεων έναντι «εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών» τους
 • τις, κατά περίπτωση, δυνητικές, αναγκαίες αλλά και επωφελείς ρυθμίσεις των καταστατικών των Α.Ε., οι διατάξεις των οποίων οφείλουν, εξατομικευμένα και άμεσα, να προσαρμοστούν
 • μικρά, μη δημοσιοποιήσιμα, μυστικά για επιμέρους κρίσιμα θέματα

Την παρουσίαση παρακολούθησαν οι βασικοί μέτοχοι, το ανώτερο management και στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου ΑΡΤΙΟΝ.

Ο Όμιλος ARTION

Ο όμιλος εταιρειών ARTION με παρουσία πλέον των 30 ετών στο χώρο της υποστήριξης επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δράσεων, έχει μετεξελιχθεί σταδιακά σε μία από τις σημαντικότερες μονάδες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών, εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών μηχανογράφησης.

Ο όμιλος ARTION αριθμεί περισσότερο από 100 στελέχη, παρέχοντας ένα ασφαλές καλαίσθητο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με χαρακτηριστικά του την σταθερότητα, την ισοτιμία και τις ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης.

Gallery

0

You May Also Like