Έτος: 2021

Ζητήματα σχετικά με τα χρονικά όρια εργασίας μας έχουν απασχολήσει, με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, σε σειρά προηγούμενων άρθρων μας. Ο πρόσφατος νόμος (ν. 4808/2021) αντιμετωπίζει τα σχετικά θέματα (μεταξύ άλλων) στο IV Μέρος του. Στο πλαίσιο της τρέχουσας σειράς αρθρογραφίας, που αναφέρεται στο νέο εργασιακό νόμο (κι έχοντας ήδη ολοκληρώσει τα θέματα τα […]Continue reading

0

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας απασχόλησαν οι διατάξεις του ν. 4808/2021, αναφορικά με τις άδειες των εργαζομένων που σχετίζονται με την οικογένεια. Συγκεκριμένα, οι άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και φροντιστές. Επίσης, οι άδειες που στοχεύουν στην προστασία της οικογένειας. Επιπλέον, αναλύσαμε τις διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση ενός […]Continue reading

0

Ο πρόσφατος νόμος για τις εργασιακές σχέσεις (:ν. 4808/2021) αφιερώνει μια εκτεταμένη ενότητα στις άδειες των εργαζομένων. Μας απασχόλησαν ήδη οι άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και φροντιστές. Μας απασχόλησαν επίσης και οι άδειες που στοχεύουν στην προστασία της οικογένειας. Είναι γνωστό όμως στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ», πως οι […]Continue reading

0

Το ζήτημα των αδειών των εργαζομένων, υπό το πρίσμα του πρόσφατου νόμου (ν. 4808/2021), ξεκίνησε να μας απασχολεί σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Προσεγγίσαμε, ήδη, τις άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και φροντιστές και θεσμοθετήθηκαν στο πλαίσιο της Οδηγίας 2019/1158/ΕΕ. Εδώ, θα μας απασχολήσουν οι άδειες που στοχεύουν στην προστασία […]Continue reading

0

Ο νέος εργασιακός νόμος (ν. 4808/2021), οι ρυθμίσεις του αλλά και η αναγκαιότητα «τομών» στις εργασιακές σχέσεις απασχολούν όλους μας πριν, ακόμα, την ψήφισή του. Πολύ περισσότερο, σήμερα. Εύλογα, θα μπορούσε να σημειώσει κάποιος, καθώς  διαφοροποιείται, σε σημαντικό βαθμό, η ματιά του νομοθέτη όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις και το (μέχρι πρότινος) ισχύον εργατικό δίκαιο. […]Continue reading

0

Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος και ειδικότερα οι προβλέψεις για το θέμα της Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας υπήρξε η αφορμή για μια online Συνάντηση Γνώσης, την οποία διοργάνωσε ο ΣΔΑΔΕ (Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος). Μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. του Συνδέσμου ο κύριος Σταύρος Κουμεντάκης,  πραγματοποίησε σχετική παρουσίαση, ενώ έδωσε απαντήσεις σε πληθώρα […]Continue reading

2

Το θέμα της χρηματοδότησης των startups μας έχει απασχολήσει σε παλαιότερη αρθρογραφία μας. Σε προηγούμενη, επίσης, αρθρογραφία μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε και, εν πολλοίς, καλύτερα κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη σημασία των Επιχειρηματικών Αγγέλων˙ για τις startups, ιδίως, που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ αλλά και στη χώρα μας. Στο παρόν […]Continue reading

0

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η έκταση του συγκεκριμένου φαινομένου, οι υποχρεώσεις του εργοδότη, ο νέος (διευρυμένος) ρόλος του Ιατρού Εργασίας καθώς και οι σχετικές (αναγκαίες πλέον) Πολιτικές και συναφείς πρόνοιες του Κανονισμού Εργασίας. Το θέμα θα «κλείσει», στο παρόν άρθρο, με τα δικαιώματα των θιγομένων προσώπων, τον διευρυμένο ρόλο του ΣΕΠΕ αλλά και […]Continue reading

0

Κανένας, απολύτως, δεν ανέμενε την ψήφιση του πρόσφατου, μα και ξεχωριστά σημαντικού, νόμου για τις εργασιακές σχέσεις (ν. 4808/21, ΦΕΚ Α 101/19.6.21) για να πληροφορηθεί την ύπαρξη περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας. Το φαινόμενο είναι παλαιό όσο και η ίδια εργασία. Αποδεκτό παλαιότερα, ανεκτό αργότερα, κατακριτέο και τιμωρητέο σήμερα. Το “metoo” δραστικά […]Continue reading

0

Είναι γνωστή, σε παγκόσμιο επίπεδο, η σημασία και αξία των Επιχειρηματικών Αγγέλων (:Angels Ιnvestors ή Business Angels) στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Καθώς όμως διαφοροποιείται η επιχειρηματική και επενδυτική κουλτούρα από χώρα σε χώρα, διαφοροποιημένη εμφανίζεται, αντίστοιχα, η προσφορά και η χρήση των κεφαλαίων που προέρχονται από μέρους των Επιχειρηματικών Αγγέλων. Η πρόσφατη, […]Continue reading

0