Σεμινάριο για τον νέο νόμο για τις Α.Ε. στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Σεμινάριο για τον νέο νόμο για τις Α.Ε. στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων και ενημερωτικών ημερίδων, τις οποίες διοργανώνει η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με αντικείμενο τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τον  επιχειρηματία όσον αφορά τις ρυθμίσεις του νέου νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Με την συμμετοχή εκπροσώπων από το ΕΒΕΠ και των συνδιοργανωτών συνδέσμων και συλλόγων (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων και Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Πειραιώς) ο Σταύρος Κουμεντάκης, Senior Partner της εταιρείας, ανέδειξε τις πολλαπλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που συνιστούν οι αλλαγές τις οποίες φέρνει ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Κουμεντάκης: «Ο νέος νόμος είναι μια σημαντική ευκαιρία για να γνωρίσουμε καλύτερα τη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας μας, να εξασφαλίσουμε την  καλύτερη προστασία των ιδρυτών, των μετόχων και της επένδυσης, να επανασχεδιάσουμε σε πιο σωστές βάσεις και να περιορίσουμε το κόστος λειτουργίας, να προσελκύσουμε νέα και να διατηρήσουμε τα πλέον ικανά στελέχη, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για πρόσβαση σε φθηνά κεφάλαια, να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία και τέλος να προετοιμάσουμε την επόμενη ημέρα της επιχείρησής μας».

Στο ενημερωτικό video το οποίο παρουσιάστηκε, ως εισαγωγή, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου (μπορείτε να το δείτε παρακάτω) περιγράφηκαν συνοπτικά οι πιο σημαντικές από τις αλλαγές, ενώ στην παρουσίαση που ακολούθησε αναλύθηκαν σε βάθος οι περισσότερο σημαντικοί άξονες του νόμου 4548/2018. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενημέρωσης των επιχειρηματιών, οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν το νέο νόμο και να διασφαλίσουν ότι η γνώση αυτή υπάρχει στα στελέχη και στους στενούς συνεργάτες τους. Τέλος, αναδείχθηκε η επιτακτική αναγκαιότητα άμεσης προσαρμογής των καταστατικών όχι μόνο ως συμμόρφωση στο νέο νόμο αλλά, ιδίως, για την κάλυψη των αναγκών καθενός επιχειρηματία και καθεμιάς επιχείρησης, ώστε να καλυφθούν επαρκώς οι παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις-ιδίως εκείνες που αναφέρονται στην ασφαλή αναπτυξιακή τους πορεία.

Στην εκδήλωση, εκτός από τον κύριο Κουμεντάκη, συμμετείχε με παρέμβασή του, επί των οικονομικών και φορολογικών θεμάτων του νέου νόμου, ο κύριος Παναγιώτης Παπασπύρου, οικονομολόγος, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Financial Management Consultants A.E.».

Ο κύριος Κουμεντάκης και η ομάδα των Νομικών Συμβούλων της ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ συνεχίζουν να ανταποκρίνονται, στο μέτρο του εφικτού, σε αιτήματα για αντίστοιχες ημερίδες και σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα. Επόμενος σταθμός: Το Money Show στη Θεσσαλονίκη.

Gallery

0

You May Also Like