Παρουσίαση του νέου νόμου για τις Α.Ε. στην Μαμάρας και Συνεργάτες

Παρουσίαση του νέου νόμου για τις Α.Ε. στην Μαμάρας και Συνεργάτες

Παρουσίαση του νέου νόμου για τις Α.Ε. στην Μαμάρας και Συνεργάτες

Μια ακόμη παρουσίαση, στο πλαίσιο των ημερίδων που διοργανώνει η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με θέμα τον νέο νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία Μαμάρας και Συνεργάτες, γνωστή εταιρεία Οικονομικών Συμβούλων.

Ο κύριος Σταύρος Κουμεντάκης, Senior Partner, ανέδειξε την επιχειρηματική ευκαιρία που συνιστούν οι αλλαγές τις οποίες φέρνει ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες, παρουσίασε το γενικότερο πλαίσιο και αναφέρθηκε εκτενώς σε επιμέρους ρυθμίσεις του, σε θέματα προστασίας των πελατών έναντι “εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων” και στην αξιοποίηση των ευχερειών που παρέχει ο νόμος 4548/2018 για λογαριασμό των επιχειρήσεων σε πτυχές, όπως:

  • η μείωση του κόστους τους
  • η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών
  • η προσέλκυση επενδυτών
  • η αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο κ. Κουμεντάκης, ανάφερε χαρακτηριστικά ότι “ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις την οποία δεν πρέπει να αφήσουν να χαθεί. Ο Ν. 4548/2018 διευρύνει την ευθύνη και έκθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επίπεδο αστικών, ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ένα, δυνητικά σοβαρό, πρόβλημα αν δεν υπάρξουν οι αντίστοιχες προβλέψεις και ασφαλιστικές καλύψεις”. Επισήμανε επίσης, πως “είναι άμεση η ανάγκη ρυθμίσεων του νέου καταστατικού των ανωνύμων εταιρειών”.

Στην παρουσίαση του κ. Σταύρου Κουμεντάκη συμμετείχαν η Διοίκηση και στελέχη της εταιρείας Μαμάρας και Συνεργάτες και ήταν μια άριστη ευκαιρία για ευρεία ανταλλαγή απόψεων πάνω σε εξαιρετικά σημαντικές πτυχές του νόμου.

Η Μαμάρας  & Συνεργάτες  ιδρύθηκε το 1990, έχει την έδρα της στην Θεσσαλονίκη και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής αξίας σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Gallery

0

You May Also Like