Συντάκτης: Petros Tarnatoros

1. Η Ελλάδα σήμερα μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής To 2019 φαινόταν να σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την ελληνική οικονομία και να αποτελεί ένα έτος προκλήσεων. Η ολοκλήρωση του τελευταίου τριετούς προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, καθώς και η αποσαφήνιση του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας για τη μετά το πρόγραμμα χρονική περίοδο αποτελούν παράγοντες […]Continue reading

0

1.Εισαγωγικά Η ασφάλιση της ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας και των στελεχών της διοίκησής της αποκαλείται στη διεθνή πρακτική ως «Directors’ and Officers’ liability insurance» ή «D & Os liability insurance». Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει τη ζημία των προσώπων αυτών: (α) από την έγερση εναντίον τους αξιώσεων από τρίτους (δανειστές, εργαζόμενους, […]Continue reading

0

Η ασφάλιση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων: Η σημασία για την επιχείρηση και ο ρόλος του Νομικού Συμβούλου Η κάλυψη των κινδύνων που προκύπτουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη χρήση του διαδικτύου αποτελεί  ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν. Το προϊόν αυτό αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα έτη λόγω της διαρκούς εξέλιξης […]Continue reading

0