Μήνας: Απρίλιος 2022

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας. Προσεγγίσαμε την έννοια και τη νομική του φύση, τους δικαιούχους και τη διαδικασία άσκησής του. Είδαμε τι συμβαίνει όταν το δικαίωμα δεν ασκείται καθόλου ή ασκείται μερικώς. Εδώ, κλείνοντας την ενότητα τη σχετική με το δικαίωμα προτίμησης, θα […]Continue reading

0

Η «ελαφρά αναμόρφωση» των ποινικών διατάξεων του νόμου για τις ΑΕ (ν. 4548/2018) λειτούργησε (και αυτή τη φορά) παρακολουθηματικά: προέκυψε ως  ανάγκη εναρμόνισης προς τις αλλαγές στο «κύριο» μέρος του νομοθετήματος. Κάτι τέτοιο δεν μας ξενίζει. Το ίδιο συνέβη όταν ο προγενέστερος νόμος τροποποιήθηκε, λ.χ., με τον ν. 3604/2007. Και τότε οι ποινικές διατάξεις του […]Continue reading

0

Ο Σταύρος Κουμεντάκης ήταν ο εισηγητής στο σεμινάριο με θέμα ¨Συμβάσεις και Κανονισμός Εργασίας: Η προστασία της επιχειρήσης”, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Tετάρτη 13 Απριλίου 2022. Ο κύριος Γ. Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΕ ανάφερε πως Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος έχει διαχρονικά ως σημαντικό συστατικό της αποστολής του την έγκυρη πληροφόρηση και κατεύθυνση των επιχειρήσεων […]Continue reading

0

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας προσεγγίσαμε τα σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ. Εκεί, μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη σημασία της αύξησης στη χρηματοδότησή της και, κατ΄ επέκταση, την επίτευξη των καταστατικών της στόχων. Όσο προφανή όμως τα πλεονεκτήματά της άλλο τόσο δεδομένοι και οι συναφείς κίνδυνοι˙ ιδίως όσον αφορά τους […]Continue reading

0

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ μας απασχόλησε, ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Είχαμε την ευκαιρία, εκεί, να επισημάνουμε τη σημασία της αύξησης κεφαλαίου ως τρόπου/μέσου χρηματοδότησης της ΑΕ˙ να αναφερθούμε, επίσης, στις διακρίσεις της αύξησης και, μεταξύ άλλων, στην τακτική και στην έκτακτη. Ως τακτική είχαμε προσδιορίσει την αύξηση κεφαλαίου, την οποία αποφασίζει […]Continue reading

0