Ημέρα: 1 Οκτωβρίου 2016

Πρόσφατα, η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της πρωτοβουλίας "Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα". Το Όραμά της συγκεκριμμένης πρωτοβουλίας είναι η μείωση της Ανεργίας στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας 500.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής, την επόμενη δεκαετία. Περιοχή δράσης είναι, πρωτευόντως η Ελλάδα, με στόχο τη μείωση της εγχώριας ανεργίας και [...]Continue reading
2