Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα

Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα

Πρόσφατα, η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της πρωτοβουλίας “Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα”.

Το Όραμά της συγκεκριμμένης πρωτοβουλίας είναι η μείωση της Ανεργίας στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας 500.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής, την επόμενη δεκαετία. Περιοχή δράσης είναι, πρωτευόντως η Ελλάδα, με στόχο τη μείωση της εγχώριας ανεργίας και του χάσματος προσφοράς και ζήτησης για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες.

Όπως τεκμηριώνεται από ειδική μελέτη το παραπάνω Όραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν:
(α) στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες
(β) στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν και
(γ) στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση “Για την υλοποίηση των δράσεων  αυτών είναι αναγκαία η σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στον χώρο της εκπαίδευσης και στην αγορά εργασίας, ενώ βασικός παράγοντας επιτυχίας θα είναι η υλοποίηση συγκεκριμμένων πρακτικών προτάσεων, ώστε να κινητοποιηθούν περισσότερες δυνάμεις.”
Η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και όλοι όσοι στηρίζουν την Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα θα συμβάλλουμε στην δημιουργία και στον συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για την υλοποίηση του Οράματος αυτής της πρωτοβουλίας, για την μείωση του ψηφιακού χάσματος και την μείωση της ανεργίας.

Gallery

2

Δείτε επίσης