Παρουσίαση του νέου νόμου για τις Α.Ε. σε TELCO/WYLTOR

Παρουσίαση του νέου νόμου για τις Α.Ε. σε TELCO/WYLTOR

Η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα τον νέο νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες στην εταιρεία TELCO/WYLTOR. Η παρουσίαση έγινε από τον κύριο Σταύρο Κουμεντάκη, Senior Partner, ο οποίος ανέδειξε την επιχειρηματική ευκαιρία που συνιστούν οι αλλαγές τις οποίες φέρνει ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Ο κύριος Κουμεντάκης παρουσίασε το γενικότερο πλαίσιο και αναφέρθηκε εκτενώς σε επιμέρους ρυθμίσεις του, σε θέματα προστασίας των πελατών έναντι «εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων» και στην αξιοποίηση των ευχερειών που παρέχει ο νόμος 4548/2018 για λογαριασμό των επιχειρήσεων σε πτυχές, όπως:

  • η μείωση του κόστους τους
  • η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών
  • η προσέλκυση επενδυτών
  • η αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο κ. Κουμεντάκης, ανάφερε χαρακτηριστικά ότι «ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις την οποία δεν πρέπει να αφήσουν να χαθεί. Ο Ν. 4548/2018 διευρύνει την ευθύνη και έκθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επίπεδο αστικών, ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ένα, δυνητικά σοβαρό, πρόβλημα αν δεν υπάρξουν οι αντίστοιχες προβλέψεις και ασφαλιστικές καλύψεις». Επισήμανε επίσης, πως «είναι άμεση η ανάγκη ρυθμίσεων του νέου καταστατικού των ανωνύμων εταιρειών».

Στην παρουσίαση συμμετείχαν η Διοίκηση και στελέχη των εταιρειών TELCO/WYLTOR και ήταν μια άριστη ευκαιρία για ευρεία ανταλλαγή απόψεων πάνω σε εξαιρετικά σημαντικές πτυχές του νόμου.

Gallery

0

You May Also Like