Παρουσίαση στην Grant Thornton

Παρουσίαση στην Grant Thornton

Ο Σταύρος Κουμεντάκης, Senior Partner της ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πραγματοποίησε παρουσίαση σχετικά με τον νέο νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες στην Grant Thornton, έναν διεθνή οργανισμό, επιχειρηματικό σύμβουλο, με ηγετική παρουσία, που βοηθά δυναμικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη.

Μετά από πρόσκληση της Senior Partner, κυρίας Μαρίνας Χρυσανθοπούλου, ο κύριος Κουμεντάκης έκανε παρουσίαση στο Τμήμα Assurance της Grant Thornton, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που συνιστούν οι αλλαγές τις οποίες φέρνει ο νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Στην συγκεκριμένη παρουσίαση αναλύθηκαν σε βάθος οι πιο σημαντικοί άξονες του νόμου 4548/2018 και έγινε μια λεπτομερής τεχνική ανάλυση αναδεικνύοντας τις ευχέρειες που προσφέρει σε Επιχειρήσεις και Επιχειρηματίες. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και δόθηκαν απαντήσεις σε εξειδικευμένα ερωτήματα, τα οποία απασχολούσαν τα στελέχη της Grant Thonton, πάνω στο συγκεκριμένο, φλέγον ζήτημα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Κουμεντάκης: «Ο νέος νόμος είναι μια σημαντική ευκαιρία για να γνωρίσουμε καλύτερα τη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας, να εξασφαλίσουμε την  καλύτερη προστασία των ιδρυτών, των μετόχων και της επένδυσης, να επανασχεδιάσουμε σε πιο σωστές βάσεις και να περιορίσουμε το κόστος λειτουργίας, να προσελκύσουμε νέα και να διατηρήσουμε τα πλέον ικανά στελέχη, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για πρόσβαση σε φθηνά κεφάλαια, να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία και τέλος να προετοιμάσουμε την επόμενη ημέρα της επιχείρησής μας».

Η κυρία Χρυσανθοπούλου σημείωσε πως, «Στο τμήμα Assurance της Grant Thornton έχουμε στόχο να συνδράμουμε στη χειραφέτηση της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης και να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες τους για ανάπτυξη. Θέλουμε να προσφέρουμε διαφοροποίηση και αυτό βασίζεται στην βαθιά κατανόηση των νόμων, από την μια πλευρά και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας από την άλλη, ώστε να αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται».

Ο Δεκάλογος

Στο ενημερωτικό video που ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά οι πιο σημαντικές από τις αλλαγές, οι οποίες συνοψίζονται σε έναν ΔΕΚΑΛΟΓΟ:

(1) Γρήγορο & οικονομικό ξεκίνημα,
(2) Προσέλκυση & διατήρηση στελεχών,
(3) Μείωση κόστους,
(4) Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων,
(5) Διάφορους τρόπους άντλησης ρευστότητας,
(6) Δυνατότητα διαχείρισης των μικρομετόχων,
(7) Αξιοποίηση τεχνολογίας,
(8) Δυνατότητες για την προετοιμασία της διαδοχής,
(9) Προστασία επένδυσης και
(10) Προστασία προσώπων.

Grant Thornton

Η Grant Thornton αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, με παρουσία σε 140 χώρες και με περισσότερα από 50.000 στελέχη παγκοσμίως.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για τους μετόχους, τους επενδυτές, τους πιστωτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, έχει θεμελιώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας εργασίας το οποίο διασφαλίζει και εγγυάται τα υψηλά κριτήρια που έχει θέσει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η προσέγγιση του ελέγχου περιλαμβάνει την κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και των κινδύνων των οποίων αντιμετωπίζουν. Πέραν των υπηρεσιών διασφάλισης, τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται δίπλα στις επιχειρήσεις, με πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το Τμήμα Assurance προσφέρει: Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου, Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου, IFRS Reporting, Forensic & Investigation Services

0

You May Also Like