Τράπεζες & Χρηματοδοτήσεις

Η έμπειρη ομάδα μας προσφέρει σταθερή ποιότητα, εμπειρία και γνώση σε όλους τους τομείς της εξειδίκευσής μας. Στοχεύουμε πάντα στην καρδιά αυτού που έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς, τους πελάτες μας, είτε πρόκειται για την χρηματοδότηση συναλλαγών, ενεργώντας σε αμφιλεγόμενα ή προφανή θέματα αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας ή με την παροχή συμβουλών σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Υπηρεσίες

Εργαζόμενοι σε ολόκληρο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού τομέα είμαστε εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τις ενέργειες για συναλλαγές άντλησης κεφαλαίων, υποστηρίζουμε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαμεσολαβητές και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες, τους δανειστές και τους οφειλέτες βλέπουμε και κατανοούμε τα θέματα χρηματοδότησης από όλες τις προοπτικές. Αυτό μας δίνει μια πρακτική στάση, που φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους, οργανώνει συμφωνίες, χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και ικανοποιεί τους δανειστές. Η πείρα μας καλύπτει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων:

 • Συμβουλευτικό έργο για τράπεζες/στρατηγικά προϊόντα
 • Αναδιάρθρωση, πτώχευση και ειδικές καταστάσεις
 • Απόκτηση και μόχλευση χρηματοδότησης
 • Εταιρική δανειοδότηση και αγορές δανείων
 • Πιστωτικά κεφάλαια
 • Κεφαλαιαγορά
 • Αμοιβαία κεφάλαια
 • Υποδομές/Χρηματοδότηση έργων
 • Πωλήσεις χαρτοφυλακίου
 • Χρηματοδότηση ακινήτων
 • Εναλλακτική χρηματοδότηση
 • Crowdfunding