Ημέρα: 1 Νοεμβρίου 2020

Η υποχρέωση προστασίας της ζωής και της υγείας του εργαζομένου Ιατρός Εργασίας & Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Η αιφνίδια έλευση της πανδημίας αποτέλεσε εξαιρετικά δραστική και πολυεπίπεδα σημαντική υπόμνηση προς όλους μας. Μεταξύ άλλων και όσον αφορά την αξία και σημασία της ζωής και της υγείας. Γενικά. Σε κάθε έκφανση της ζωής-όλων μας. Σαφώς και στο […]Continue reading

0