Ημέρα: 14 Ιουνίου 2020

Το σύστημα της εξαήμερης απασχόλησης μετρά στη χώρα μας εκατόν δέκα χρόνια ζωής. Το αντίστοιχο της πενθήμερης σαράντα πέντε. Τι συμβαίνει όταν οι ανάγκες της επιχείρησης επιβάλλουν, ενδεχομένως, εργασία και την έκτη μέρα της εβδομάδας (Σάββατο ή Κυριακή); Η απασχόληση είναι νόμιμη; Και, σε καταφατική περίπτωση, ποιες ρυθμίσεις την διέπουν; Ποιες οι υποχρεώσεις της επιχείρησης […]Continue reading

0