Ημέρα: 24 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός και επιχειρήσεις: ένας + ένας Δεκάλογοι για τη λειτουργία τους και τις εργασιακές τους σχέσεις (:«κακοτοπιές» και «business opportunities») Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι σχετικές με την πανδημία είναι πυκνές. Παρέχουν ευχέρειες. Eγκυμονούν κινδύνους. Το πρώτο «κύμα» των σχετικών ρυθμίσεων περιλαμβάνει, κατά βάση, τις από 11.3.20 ΠΝΠ και από 14.3.20 ΠΝΠ. Εξεδόθη, ήδη, και η από 20.3.2020 […]Continue reading

0