Ημέρα: 1 Δεκεμβρίου 2016

Στην ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δηλώνουμε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε νομικά την Stone Group International (MARMOR SG SA), η οποία βραβεύθηκε στα Growth Awards 2016, ως μία από τις 20 ελληνικές επιχειρήσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις στις παρακάτω κατηγορίες: Λειτουργική/Επιχειρησιακή βελτίωση Ανάπτυξη προϊόντος Ανάπτυξη αγορών Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα Επενδύσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Gallery
0