HomeΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. Γενικές Διατάξεις Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας- Πού απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Μοργκεντάου 1) και εκπροσωπείται νόμιμα, με τηλεφωνικό κέντρο 2310 278084 και e-mail επικοινωνίας [email protected] (στο εξής «η Εταιρεία»), στην οποία μπορείτε να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων για άσκηση των κατωτέρω (υπό 3.1- 3.7.) δικαιωμάτων σας.

2. Γενικές αρχές που τηρεί η Εταιρεία σχετικά με την διαφανή πληροφόρηση και προστασία των δεδομένων

2.1.   Κάθε πληροφορία που σας δίνουμε με το παρόν έγγραφο αλλά και κάθε πληροφορία που τυχόν μας ζητήσετε στο μέλλον σας παρέχεται δωρεάν υπό την επιφύλαξη το αίτημα να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή να είναι προδήλως αδικαιολόγητο (βλ. περισσότερα στο 2.3.)

2.2. Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών σχετικά είτε με την περαίωση της αίτησής σας ή την δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό 679/2016.

2.3.  Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία κρίνει πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

2.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρεία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή, η οποία για την Ελλάδα είναι η: Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, [email protected], +30-210 6475600.

2.6.  Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την (τυχόν) παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] (βλ. ανωτέρω υπό 1).

3. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε;

  • Δικαίωμα Ενημέρωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω υπό Α έως Δ. Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης (βλ. πώς υπό 1).

  • Δικαίωμα Πρόσβασης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας, και πιο συγκεκριμένα πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, καθώς και αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας (βλ.  πώς υπό 1).

  • Δικαίωμα Διόρθωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί (βλ.  πώς υπό 1).

  • Δικαίωμα Διαγραφής

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος  υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής (βλ.  πώς υπό 1).

  • Δικαίωμα Περιορισμού

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Εταιρεία μας περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους  από την Εταιρεία αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας (βλ.  πώς υπό 1).

  • Δικαίωμα Φορητότητας

Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση.

Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω υπό 3.4.) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (βλ.  πώς υπό 1).

  • Δικαίωμα Εναντίωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης (βλ. πώς υπό 1). Ειδικά όσον αφορά τα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας μας (newsletter), έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από τη σχετική λίστα παραληπτών, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].   

4. Μπορεί τα δεδομένα σας να προωθηθούν και κάπου αλλού;

Τα δεδομένα σας δεν προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οιονδήποτε οργανισμό εκτός της Εταιρείας με εξαίρεση (α) τους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Εταιρεία μας – και προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξη της Εταιρείας μας, (β) τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής  συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία και στο μέτρο (και υπό την προϋπόθεση) που αυτό απαιτείται, και (γ) ειδικά στα πλαίσια της εντολής χειρισμού υπόθεσης και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο (βλ. κατωτέρω υπό ΙΙ Α)

  • στις αρμόδιες δικαστικές ή/και δημόσιες ή/και διοικητικές αρχές και υπηρεσίες (ενδεικτικά: κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακείο, εφορία κ.ά.), και
  • σε τυχόν συνεργάτες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες (ενδεικτικά: ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπεργολάβους – συνεργαζόμενους δικηγόρους, λογιστές κ.ά.) κατόπιν σχετικής (μεταξύ αυτών και της Εταιρείας) σύμβασης αποκλειστικά προς το σκοπό της εκπλήρωσης της σχετικής σύμβασής τους με την Εταιρεία μας ή/και προς την ολοκλήρωση της από εσάς εντολής (πχ courier), στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο, και με αυστηρές συμβατικές προϋποθέσεις τήρησης εμπιστευτικότητας από όλους τους εμπλεκόμενους.

5. Εγγυήσεις

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει.

ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων που συντρέχουν σωρευτικά με τις ανωτέρω γενικές διατάξεις της Πολιτικής

(Α) ΛΗΠΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α.1. Δεδομένα: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκ πελατών, εν δυνάμει πελατών, νομίμων εκπροσώπων και στελεχών τους, και εν γένει συνεργατών της Εταιρείας, που απαρτίζουν τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων (newsletter).

Α.2. Σκοπός: Η επεξεργασία και διατήρηση των ως άνω δεδομένων σας που δόθηκαν στο πλαίσιο μίας οποιασδήποτε συναλλαγής και εκ μέρους μας παροχή ή εν δυνάμει παροχή νομικών υπηρεσιών, γίνεται (και) για την ικανοποίηση του σκοπού της ενημέρωσής σας για τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, καθώς και για ενημέρωση για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρείας.

 Α.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Νομιμοποιητική  βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας  αποτελεί η προαγωγή του εννόμου συμφέροντος τόσο της Εταιρείας προς διατήρηση επαφής με το δίκτυό της όσο και το δικό σας για τη λήψη άμεσης ενημέρωσης για επίκαιρα νομικά ζητήματα, υπηρεσίες και δράσεις της Εταιρείας, κατ’ άρθρον 6 παρ. 1στ του Κανονισμού 679/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 11 παρ. 3 ν. 3471/2006, διατηρουμένης πάντοτε της δυνατότητας για εκ μέρους σας υποβολή αιτήματος  για άμεση διαγραφή.

Α.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού επεξεργασίας, ήτοι την ενημέρωσή σας για τις επίκαιρες νομοθετικές αλλαγές, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας, όσο είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε στο διάστημα αυτό αντιταχθεί στη λήψη της ενημέρωσης.

(Β)   ΠΕΛΑΤΕΣ και ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Β.1. Σκοπός- Νομιμοποιητική Βάση:

(α) κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή απευθείας αποστολής email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας (κατ’ ελάχιστον και εντελώς ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τηλέφωνο ή/και διεύθυνση ή/και ιδιότητα ή/και άλλα στοιχεία που τυχόν θελήσετε να μας διαθέσετε),  σκοπός είναι η διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής σας (ή του νομικού προσώπου το οποίο εκπροσωπείτε ή για λογαρ5ιασμό του οποίου έρχεστε σε επαφή με την Εταιρεία μας)  με την Εταιρεία και νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να επιδιώξει τους καταστατικούς σκοπούς της ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για την διερεύνηση της πιθανότητας ανάθεσης χειρισμού υπόθεσης προς την Εταιρεία μας.

(β) Σε περίπτωση που επιλέξετε να παράσχετε εντολή χειρισμού υπόθεσής σας (δηλαδή εάν πραγματοποιηθεί συναλλαγή) στην Εταιρεία, τα Δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει προσυμβατικά  (καθώς και όσα θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της εντολής) θα τύχουν επεξεργασίας προς το σκοπό της υλοποίησης της μεταξύ μας σχέσης (σύμβασης) εντολής αλλά και της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία και τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης εντολής χειρισμού υπόθεσής σας καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί εντολής του Κώδικα Δικηγόρων).

Β.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων:

(α) Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω υπό Β.1.(α) δεδομένα για τρία  (3) έτη και έπειτα θα τα διαγράψουμε με την επιφύλαξη του προηγουμένου άρθρου αναφορικά με τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

(β) Όσον αφορά τα ανωτέρω υπό Β.1.(β) δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την φορολογική νομοθεσία. Εντούτοις, τα δικόγραφα και τα πάσης φύσης λοιπά έγγραφα που αποτελούν προϊόντα πνευματικής εργασίας της Εταιρείας θα διατηρηθούν επ’ αόριστον, παρά την ανάκληση της εντολής από μέρους σας.

(Γ) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ.1. Σκοπός – Νομιμοποιητική Βάση:

Στο πλαίσιο της προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (ενδεικτικά: πελάτες, λοιποί εργαζόμενοι, εξωτερικοί συνεργάτες κλπ) αλλά και της διαφύλαξης της ιδιοκτησίας και των συμφερόντων της Εταιρείας, λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) το οποίο καταγράφει (μόνον εικόνα και όχι ήχο) σε συνεχή βάση την κίνηση που πραγματοποιείται στο διάδρομο της εισόδου της έδρας της Εταιρείας. Η τήρηση των ως άνω δεδομένων (η εικόνα των επισκεπτών) λαμβάνει χώρα για την διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, τα οποία ταυτίζονται με την εξασφάλιση της ασφάλειας των ατόμων και των υλικών αντικειμένων (ενδεικτικά κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, αρχείο υποθέσεων πελατών κ.ά.) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Γ.2. Νομιμοποιητική Βάση Επεξεργασίας:

Νομιμοποιητική  βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για διασφάλιση της προστασίας, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων, των αρχείων υποθέσεων (:δεδομένα πελατών) και του εν γένει εξοπλισμού της Εταιρείας, κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γ.3 Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων:

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην ασφάλεια και προστασία τόσο των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες, πελάτες) όσο και των αρχείων δεδομένων και του εν γένει εξοπλισμού της εταιρείας (ενδεικτικά κτιριακού, ηλεκτρονικού κτλ) θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα των δέκα πέντε ημερών (15) ημερών. Μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών  από τον χρόνο εισόδου σας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ο σχετικός φάκελος με τα αρχεία εικόνας θα διαγράφεται.

 (Δ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

Δ.1. Σκοπός: Η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία.

Δ.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει στο πλαίσιο της αξιολόγησης της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία νομιμοποιητική βάση είναι η συναίνεσή σας κατ’ αρθρ. 6 παρ.1 α του Κανονισμού.

Δ.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην διερεύνηση κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας στην εταιρεία μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας (και εφόσον δεν έχετε καταστεί συνεργάτης μας) ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.

https://koumentakislaw.gr/wp-content/uploads/2020/01/Koumentakis-and-Associates-NewLogo2020-White-Text-Final.png
Nikis Avenue & 1, Morgenthau st., 54622 Thessaloniki
(+30) 2310 27 80 84

Follow us:

Contact Us!

Copyright © Koumentakis Law 2023

Created by Infinity Web