Τεχνολογία

Η βιομηχανία των υπολογιστών, του λογισμικού και των ηλεκτρονικών ειδών είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους, στηριζόμενος σε μεγάλο βαθμό στη διαρκή καινοτομία. Ο τομέας της τεχνολογίας και των τομέων που σχετίζονται από την τεχνολογία κινούνται γρήγορα και αρκετές φορές κινούνται ταχύτερα από το Νόμο.

Γνώση και Εμπειρία

Η ομάδα μας συγκεντρώνει διάφορες δεξιότητες στον συγκεκριμμένο τομέα και επενδύει σημαντικά για να συμβαδίζει με τις εξελίξεις σε διάφορες περιοχές δραστηριότητας (τηλεπικοινωνίες, internet, e-commerce, e-business, e-learning, νέα μέσα και ηλεκτρονικά μέσα, υπηρεσίες τηλεματικής και κυκλώματα) προσφέροντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: