Δηλώσεις του Σταύρου Κουμεντάκη στο Liberal.gr για τις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες

Δηλώσεις του Σταύρου Κουμεντάκη στο Liberal.gr για τις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες

Σε άρθρο του στο liberal.gr για τις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες, ο Βασίλης Γεώργας επισημαίνει πως “…Τα σκοτεινά σημεία μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές των νόμων τα τελευταία χρόνια έρχονται τώρα στην επιφάνεια και χρήζουν άμεσης ρύθμισης από την Πολιτεία προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, να κλείσουν οι τρύπες εκμετάλλευσης επενδυτών από trusts και να μην προκληθούν ολέθριες συνέπειες στην ελληνική κεφαλαιαγορά.”

Στο αναφερόμενο άρθρο του liberal φιλοξενούνται δηλώσεις του Managing Partner της Κουμεντάκης και Συνεργάτες, κυρίου Σταύρου Κουμεντάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων αναδεικνύει το γεγονός πως «οι διατάξεις για τους Κοινούς τραπεζικούς Λογαριασμούς (:ν. 5638/1932) είναι απολύτως ευνοϊκές για τους συνδικαιούχους και των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων.” Κατά την ερμηνεία του κ. Κουμεντάκη “Η εφαρμογή τους στις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες, παρέχει στους συγκυρίους των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων αντίστοιχες διευκολύνσεις με αυτές του κοινού, τραπεζικού, λογαριασμού. Οι ευχέρειες που παρουσιάζει η δημιουργία Κ.Ε.Μ. εντοπίζεται, σαφώς, σε θέματα κληρονομικής διαδοχής, καθώς, σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου Κ.Ε.Μ., οι αξίες που βρίσκονται στην κοινή επενδυτική μερίδα περιέρχονται αυτοδικαίως στους συνδικαιούχους του».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βασίλης Γεώργας “Η άποψη του κ. Κουμεντάκη όπως και της πλειονότητας των νομικών που γνωρίζουν άριστα το θέμα των Κοινών Επενδυτικών Λογαριασμών είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Ισχυρότερη μεν, καθώς αυτή υιοθετείται μέχρι σήμερα, αλλά δεν παύει να αποτελεί ερμηνεία η οποία έρχεται σε αντίθεση με άλλες νομικές ερμηνείες σύμφωνα με τις οποίες δεν ισχύουν πλέον τα ίδια ευεργετήματα για τις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες και τους Κοινούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς.

0

You May Also Like