Κατηγορία: Βιομηχανία

Η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανέλαβε ως Νομικός Σύμβουλος της Ελληνοκινέζικης Ένωσης Προώθησης Επενδύσεων και Συνεργασιών (ΕΚΕΠΕΣ). Σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος της ΕΚΕΠΕΣ κύριος Δημήτρης Σαμαράς ανακοίνωσε την ίδρυση της Ένωσης, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών σε πολλούς τομείς, κυρίως στον τουρισμό, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, το εμπόριο, τον αγροδιατροφικό τομέα [...]Περισσότερα

Στην ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δηλώνουμε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε νομικά την Stone Group International (MARMOR SG SA), η οποία βραβεύθηκε στα Growth Awards 2016, ως μία από τις 20 ελληνικές επιχειρήσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις στις παρακάτω κατηγορίες: Λειτουργική/Επιχειρησιακή βελτίωση Ανάπτυξη προϊόντος Ανάπτυξη αγορών Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα Επενδύσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Gallery